De Democratiefabriek met nabespreking

De Democratiefabriek is van 15 januari t.e.m. 1 juni 2019 in het BELvue!

Reserveren kan hier

Het BELvue biedt dit jaar een nieuwe formule aan om de Democratiefabriek te bezoeken. De thema’s die in de tentoonstelling aan bod komen, spreken de jongeren aan en de gebruikte methode nodigt de leerlingen uit om hun standpunt te bespreken met de anderen. Maar vaak heeft de leerkracht niet de mogelijkheid om die thema’s uit te diepen of na het bezoek een gestructureerd debat te organiseren.

Daarom stellen wij dit jaar dus een bezoek voor in gezelschap van een professionele begeleider, gevolgd door een workshop waarin het mogelijk is om dieper in te gaan op concepten als vooroordelen, discriminatie, racisme en vrijheid van meningsuiting, en waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor de dialoog tussen de leerlingen.

Het bezoek aan de Fabriek (begeleid bezoek + workshop) duurt dus 3 uur en is nog altijd volledig gratis.
Op woensdagnamiddag is het mogelijk om de tentoonstelling zonder begeleiding te bezoeken en zonder de workshop te volgen. In dat geval duurt het bezoek anderhalf uur en is het ook gratis.
Meer info over de democratiefabriek vind je hier.