Eerste graad

VLUCHTELINGEN

De vluchtelingenproblematiek is wellicht één van de meest controversiële uitdagingen van onze tijd.
Omwille van de complexiteit voorzien we een ervaringsgerichte aanpak.

Ons aanbod - 1e graad


SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT

Onze samenleving is kleurrijker geworden, maar ook complexer.
Etnische, nationale, culturele en godsdienstige verschillen zorgen voor communicatieproblemen.
Daarom leren we jongeren de 'andere' te benaderen zonder oogkleppen.

Ons aanbod - 1e graad