Gender

Gender

Gender wordt vaak besproken samen met het thema van homoseksualiteit.
Maar deze categorie verdient ook apart wat extra aandacht en kan als inleiding naar het thema van homoseksualiteit gebruikt worden. Een kritische kijk op gender, genderrollen en seksisme kan een grote eyeopener zijn voor de jongeren.

Ten eerste is het van belang dat leerlingen het verschil ontdekken tussen biologische sekse (geslacht) en gender. Ze kunnen daarbij ook aandacht schenken aan genderstereotypen en genderrollen in de samenleving.
Ten tweede kan men deze traditionele opvattingen en normen uitdagen. Men kan bepaalde schoonheidsidealen bekijken, aandacht voor mensen die buiten deze klassieke opvattingen vallen zoals mensen die transgender of holebi zijn.
Tot slot kan het ook een goede oefening zijn om het te hebben over seksisme, gelijke rechten voor mannen en vrouwen en grensoverschrijdend gedrag.
Zo zie je maar dat het thema ‘gender’ op zich al heel veel te bieden heeft om rond te werken in de klas.


Online spel

Op www.femalesuperheroes.nl kunnen leerlingen op een leuke manier, via filmpjes en stripverhalen en het online spel, kennis maken met problemen waarmee meisjes over heel de wereld in aanmerking komen.
Deze site kan ook gebruikt worden in bijvoorbeeld de Engelse les want er bestaat een Nederlands en Engelse versie.


Pakketten

Het educatief pakket ‘Weetewa.. ge zijt mijn stereotype niet’ van Sensoa gaat over genderstereotypen en homofobie.
De leerkracht kan zelf kiezen uit het aangeboden materiaal. Er wordt gewerkt met vlog-filmpjes om te werken rond deze thema’s.

Gender in de blender is een zeer interessant pakket dat vooral de bestaande kaders rond gender uitdaagt en het belang van genderdiversiteit aantoont.


Verdere info: www.genderklik.be