Hogeschool

VLUCHTELINGEN

De vluchtelingenproblematiek is wellicht één van de meest controversiële uitdagingen van onze tijd.
Omwille van de complexiteit voorzien we een ervaringsgerichte aanpak.

Ons aanbod - Hogeschool


MIGRATIE

Migratie is geen eenzijdig gegeven, maar bestaat uit vele, gevarieerde, menselijke verhalen.
Met dit thema belichten we de geschiedenis van de migratie in België, waarom welke bevolkingsgroepen hier zijn en hoe dit ten goede is gekomen voor onze maatschappij dankzij gastarbeiders. En verder en vooral: de hedendaagse diversiteit is een realiteit, en hoe ga je ermee om?

Ons aanbod - Hogeschool


SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT

Onze samenleving is kleurrijker geworden, maar ook complexer.
Etnische, nationale, culturele en godsdienstige verschillen zorgen voor communicatieproblemen.
Daarom leren we jongeren de 'andere' te benaderen zonder oogkleppen.

Ons aanbod - Hogeschool