IJsbrekers

IJsbrekers

Het is belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen in de klasomgeving. Om de sfeer wat losser en intiemer te maken kan je gebruik maken van een ‘ijsbreker’.
Enkele voorbeelden.


Ik heb een brief voor…

Alle leerlingen zitten op een stoel in een kring. 1 leerling staat in het midden en zegt ‘ik heb een brief voor (vb. alle mensen met een bril)’. De leerlingen met een bril moeten nu zo snel mogelijk van plaats wisselen, de persoon in het midden moet proberen te gaan zitten. De persoon die overblijft staat nu in het midden en zegt op zijn beurt ‘ik heb een brief voor (vb. alle meisjes)’. Het spel kan stoppen wanneer iedereen gewisseld is van plaats of wanneer iedereen in het midden heeft gestaan.
Deze ijsbreker maakt de sfeer meteen losser en kan al een eerste zet zijn naar het nadenken over identiteit.


4 op!

Alle leerlingen zitten op een stoel in een kring. Op elk moment van het spel moeten 4 personen rechtstaan. Maar men mag max. 10 seconden rechtstaan, daarna moet men weer gaan zitten. Het is aan de leerlingen om zonder communicatie af te spreken wie gaat rechtstaan zodat er nooit te veel of te weinig mensen rechtstaan.
Deze ijsbreker bevordert het vertrouwen en het groepsgevoel in de klas. Leerlingen communiceren eens op een andere manier dan ze gewoon zijn.


Van binnen naar buiten

De klas staat in een cirkel met het gezicht naar binnen, ze houden elkaars hand gedurende het hele spel vast. Het is de bedoeling dat op het einde van het spel iedereen met zijn hoofd naar buiten staat zonder dat de ketting van handen gebroken wordt.
Goed communiceren en fysiek contact behouden zorgen ervoor dat de groepssfeer hechter wordt. De ruimte tussen leerlingen die elkaar amper kennen, verkleint.


True or False

De leerlingen vertellen de klas 3 stellingen over zichzelf. Maar 1 ervan is een leugen. Het is nu aan de klas om uit te zoeken welke de leugen is. De leerlingen krijgen individueel een punt als ze juist zitten, op het einde wordt de winnaar bekend gemaakt.
Deze oefening lukt beter met kleinere groepen en wanneer voldoende tijd is. Het is fijn dat leerlingen individueel aan bod komen, het kan de drempel naar spreken in een groep kleiner maken.

(De eerste drie komen uit ‘allemaal anders allemaal gelijk’ van vzw Vormen en de laatste van www.werkvormen.info)