Samenleven in diversiteit

Voor wereldburgers zonder oogkleppen

De arbeidsmigratie en de daarop volgende gezinshereniging, de gevolgen van de globalisering en het opengrenzen beleid in de Europese Unie samen met de recente vluchtelingenstroom, maken dat onze maatschappij kleurrijker wordt. De razendsnelle evolutie van de moderne communicatietechnologieën maken dat we kunnen zeggen dat de wereld ons dorp is.
Ethnische, nationale, culturele en godsdienstige verschillen zorgen dikwijls voor communicatieproblemen. Bovendien zorgt de opkomst van verschillende fundamentalistische strekkingen en de radicalisering van sommige bevolkingsgroepen voor wat men de “botsing tussen beschavingen” is gaan noemen. Hierbij worden de verschillende bevolkingsgroepen dikwijls als één monolitisch blok gezien en vervallen we in vooroordelen en stereotypering.
Personen worden gereduceerd tot hun etniciteit, hun religie of hun nationale identiteit.
Om die verenging tegen te gaan willen we jongeren leren de “andere” zonder oogkleppen te benaderen en focussen we op gelijkenissen eerder dan op verschillen.

Ons aanbod

  • 1ste graad
  • 2de graad
  • 3de graad
  • Hogeschool