Links

A
Antwerps Integratiecentrum De8 (De8, Atlas Publiekswerking, Inburgering Antwerpen, de Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen en vzw CISO vormen sinds 1 januari 2015 samen de vzw Integratie en Inburgering Antwerpen www.integratie-inburgering.be.)

B
Brussels Onthaalbureau voor Inburgering (bon) (bon vzw maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering www.integratie-inburgering.be.)

F
Foyer

I
Interculturele beweging Kif Kif

J
Jeugd en Stad Brussel (JES Brussel)

K
Kleur Bekennen

M
Maison Africaine

O
Oproep Voor een Democratische School (OVDS)
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

V
Victoria Deluxe
Vlaams-Afrikaans huis Kuumba
Vluchtelingenwerk Vlaanderen