Migratie

We delen onze wijk, onze school, onze werkplek met heel “diverse” mensen. Al te vaak staren we ons blind op (culturele) verschillen, terwijl we over talrijke basiswaarden hetzelfde denken. We hebben heel wat gemeen met hen.

Met het dagprogramma in Brussel kan je de leerlingen een duik laten nemen in een multiculturele wijk.


Workshops

  • Look alike
  • - Een ontmoeting/stadsspel tussen leerlingen uit een okan klas en leerlingen uit het regulier onderwijs.


Dagprogramma