Migratie

Voor wereldburgers die hun horizon willen verbreden

Migratie is van alle tijden. De diversiteit in onze 21ste eeuw is een realiteit. Je kan er “voor” of “tegen” zijn, maar beter leer je ermee omgaan: divers is immers niet “beter” of “slechter” maar gewoon…”anders”. Al te vaak staren we ons blind op (culturele) verschillen, terwijl we over talrijke basiswaarden hetzelfde denken. We delen onze wijk, onze school, onze werkplek met heel “diverse” mensen en hebben ongetwijfeld meer gemeenschappelijk met hén dan met de 1 % allerrijksten van onze planeet! “We are the 99 %”!

Met dit thema willen we de jongeren tonen niet zomaar alles voor “waar” aan te nemen over wat ze dagelijks te horen krijgen over “de ander”.
We belichten de geschiedenis van de migratie in België, waarom welke bevolkingsgroepen hier zijn en hoe dit ten goede is gekomen voor onze maatschappij dankzij gastarbeiders. Ook wordt aangetoond dat migratie geen eenzijdig gegeven is, maar uit vele, gevarieerde, menselijke verhalen bestaat. En verder en vooral: de hedendaagse diversiteit is een realiteit, en hoe ga je ermee om?

Ons aanbod:

  • 2de graad
  • 3de graad
  • Hogeschool
  • V.O.E.T.: De aanpak van SZR past binnen de contexten van de politiek-juridische samenleving, de socio-economische samenleving, de sociorelationele ontwikkeling en socioculturele samenleving.