Buitengewone wereldburgers: wereldburgerschapseducatie in jouw BuSO school.

De wereld komt de klas binnen via leerkrachten en leerlingen. Ze horen en zien veel. Sommige leerlingen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. In een klas zitten leerlingen met een heel verschillend wereldbeeld. Ze proberen elk op hun manier vat te krijgen op de wereld rondom hen. Wereldburgerschapseducatie kan je leerlingen hierbij helpen. Ze spreekt jongeren aan om hun blik op de wereld te verruimen en solidair te zijn. Ze laat hen verantwoordelijkheid opnemen, op kleine en grotere schaal.

Wil jij ook graag concreet aan de slag met wereldburgerschapseducatie op jouw BuSO school?
Dat kan, want in het schooljaar 2017-2018 slaan Kleur Bekennen, Kiyo, School zonder Racisme en Vormen vzw opnieuw de handen in elkaar bij de uitwerking van een traject voor wereldburgerschapseducatie in BuSO scholen. Aan de hand van concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat zoeken we samen hoe we wereldburgerschapseducatie een plaats kunnen geven in jouw school.

Meer informatie vind je hier