Een pilootproject ter versterking van huidige leraren en leraren in opleiding

Ontdek nieuwe manieren en tools voor het versterken van diversiteitscompetenties bij leerkrachten.

foto toolbox

Bij School zonder Racisme zoeken we voortdurend naar innovatieve manieren om de diversiteitscompetenties van leerkrachten te versterken.


In samenwerking met KULeuven en UCLL hebben we de afgelopen twee schooljaren professionele leergemeenschappen opgezet in verschillende scholen. Hierin participeerden leraren, student-leraren, leerlingen, begeleiders van lerarenopleidingen en een SzR-teamlid als expert in etnisch-culturele diversiteit.

Het resultaat? Met input van de PLG hebben student-leraren diverse praktische tools ontwikkeld, nu beschikbaar in onze toolbox!


Logo's

Volg een traject en krijg het Gouden label