Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Donderdag 21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie en School zonder Racisme kan dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Foto: internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Hieronder wordt nog eens kort uitgelegd wat discriminatie en racisme precies inhouden.
Het blijft zeer belangrijk om discriminatie en racisme te herkennen en aan te pakken en daarom kunnen sommige zaken nu eenmaal niet genoeg herhaald worden.

Discriminatie is het anders behandelen, marginaliseren of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken zoals geslacht, leeftijd, seksualiteit, ras, handicap, godsdienst,...

Racisme is discriminatie van mensen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst en nationaliteit.

Discriminatie en racisme kunnen zowel direct als indirect zijn en kunnen mensen individueel treffen, maar ook als groep.

De bedoeling van deze mededeling is natuurlijk om jullie warm te maken om op 21 maart (en daarna) stil te staan bij discriminatie en racisme. We zetten jullie graag op weg door enkele boeken, films, reportages en liedjes naar voor te schuiven. Het lezen, bekijken of beluisteren van deze voorbeelden kan de discussie op gang brengen. Veel succes!

Bestanden

Volg een traject en krijg het Gouden label