OTHER TALK – TEACHING MIGRATION

Een digitale leeromgeving voor huidige leerkrachten en een toolbox voor leraren in opleiding

OT

Caritas International en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) sloegen de handen in elkaar voor het Other Talk - Teaching Migration project.
Met dit project proberen ze huidige en toekomstige leerkrachten secundair onderwijs te ondersteunen om met thema's zoals migratie, vluchtelingen, diversiteit en mediawijsheid aan de slag te gaan.
Om dit te realiseren werd een digitale leeromgeving voor huidige leerkrachten en een toolbox voor leraren in opleiding ontwikkeld. Beide tools integreren ook de inzichten die er kwamen uit het Other Talk – School Project van School Zonder Racisme.

Infographic

infographic Other Talk

DIGITALE LEEROMGEVING LEERKRACHTEN SECUNDAIR ONDERWIJS – Caritas International

Sinds januari 2021 verzamelden we informatie om inzicht te krijgen over de bestaande noden in het secundair onderwijs rond de thema’s migratie, vluchtelingen, diversiteit en mediawijsheid. Op basis van de resultaten van onze nodenanalyse en focusgroepen met huidige leerkrachten secundair onderwijs ontwikkelden we een digitale leeromgeving. De vijf leerlijnen bevatten lesmodules die telkens zo opgebouwd zijn dat de deelnemer eerst concrete kennis verwerft, gebaseerd op empirische data. Erna komen praktische tips en interactieve lesmethodieken aan bod zodat de thema’s onderbouwd besproken kunnen worden binnen en buiten het klaslokaal. Wie zich graag nog meer verdiept, vindt op het einde van elke leerlijn een verzameling van kwalitatieve achtergrondinformatie. Alles is op eigen tempo te doorlopen.

Voor de inhoud van de leerlijnen wordt zowel nieuw materiaal ontwikkeld als gebruik gemaakt van
bestaand materiaal. Dit in samenwerking met experten en deskundige organisaties. Tijdens alle fases  van de ontwikkeling en testen wordt rekening gehouden met de reële behoeften van leerkrachten secundair onderwijs.

Naar de digitale leeromgeving

CONTACT

-       Digitale leeromgeving leerkrachten secundair onderwijs: Ellen Vandamme e.vandamme@caritasint.be

 

TOOLBOX LERARENOPLEIDING SECUNDAIR ONDERWIJS – IOM

Onderwerpen zoals migratie, vluchtelingen en diversiteit leiden vaak tot een gepolariseerd debat. Om toekomstige leerkrachten beter voor te bereiden hiermee om te gaan in de klas werden vijf tools voor de lerarenopleiding secundair onderwijs ontworpen.

Kennis, attitudes en vaardigheden vormen de belangrijkste bouwstenen. Onderzoek rond framing door KU Leuven, onderzoek naar attitudes van jongeren over migranten en vluchtelingen door Stampmedia alsook onderzoek door IOM naar de  noden van lerarenopleiders en student-leerkrachten liggen aan de basis van de tools. In nauwe samenwerking met individuele lerarenopleiders werden daarom dan ook tools ontwikkeld en getest.

Naar de Toolbox

CONTACT

-       Toolbox leraren in opleiding: Babken Grigoryan bgrigoryan@iom.int

Volg een traject en krijg het Gouden label