Project ‘School I.D.’

Kunnen zijn wie je bent is belangrijk en al zeker op school. Hoe kijkt jouw school naar de identiteit van haar leerlingen? Wat is je school I.D.? Willen jullie gaan voor interculturaliteit en diversiteit op je school?

schoolid

Met School I.D. bieden we scholen in Vlaanderen en Brussel een veranderingstraject aan. Hierbij willen we de schoolteams, de ouders, en de leerlingen betrekken.Daarnaast willen we de conversatie rond diversiteit ten gevolge van migratie faciliteren en opstarten.

Hoe willen we dit doen? Door tools aan te bieden en te inspireren om in de eigen school/klas aan de slag te gaan rond interculturaliteit en diversiteit.

Afsluiten doen we met een inspiratiedag waarbij we de good practices van de trajecten delen met beleidsmakers, onderwijskoepels, en alle geïnteresseerden verbonden aan het secundair onderwijs. Zo kan iedereen daarna werk maken van interculturaliteit in hun eigen school!

Onderzoek wijst uit dat de manier waarop een school naar diversiteit kijkt en met diversiteit omgaat een impact heeft op de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond. Een intercultureel beleid zorgt er namelijk voor dat álle leerlingen kunnen zijn wie ze zijn, zich thuis voelen op school, en dus beter gaan presteren.  

Het project ‘School I.D.’ is één van de 200 projecten van De Warmste Week. Je kan meer info vinden over deze projecten op de website van De Warmste Week.

Meer info over DWW

vlamdww

 

Volg een traject en krijg het Gouden label