Projectoproep schooljaar 2023-2024 / Brussel Anders Bekeken

Heb jij het gevoel dat er nood is aan ontmoeting tussen leerlingen uit Vlaanderen en leerlingen uit Brussel? Wil jij jouw leerlingen laten stilstaan bij hun aanwezige vooroordelen en hun blik verruimen? Ben je op zoek naar een speelse en educatieve manier om met de thema’s identiteit en beeldvorming aan de slag te gaan?

BABM

Brussel Anders Bekeken: Multiperspectieve ontmoetingen tussen Vlaamse en Brusselse scholieren 

Wist je dat…  

De Contact Hypothese – een theorie uit de psychologie – stelt dat vooroordelen en conflicten die spelen tussen groepen kunnen worden verminderd door de leden van die groepen op een positieve manier in contact te laten komen met elkaar.  

Deze theorie is dan ook hét uitgangspunt van dit project. Door leerlingen uit een Brusselse school en leerlingen uit een Vlaamse school meerdere keren met elkaar in contact te brengen, gaan we actief aan we slag met de heersende vooroordelen en beeldvorming over elkaar. De beeldvorming van beide groepen over elkaar is namelijk vaak negatief.  

 

Het project in een notendop 

In dit gratis project “Brussel Anders Bekeken: multiperspectieve ontmoetingen tussen Vlaamse en Brusselse scholieren” creëren we verbinding tussen leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen. Centraal in dit project staan twee thema’s: identiteit en beeldvorming.  

Concreet brengen we via twee dagprogramma’s 4 klassen uit een Vlaamse school samen met 4 klassen uit een Brusselse school.  

Tijdens het eerste dagprogramma ontmoeten de leerlingen elkaar in de buurt van de Vlaamse school. Centraal staat het thema identiteit, waarbij de nadruk ligt op het leren kennen van elkaar. Wie ben ikzelf? Wie leer ik hier allemaal kennen? Tot welke groepen behoren wij allemaal? Welke delen vormen onze identiteit?  

Tijdens het tweede dagprogramma ontmoeten de leerlingen elkaar in Brussel, waarbij het thema beeldvorming de rode draad vormt. Wat is migratie en hoe wordt het in beeld gebracht? Waarom hebben wij een eenzijdig beeld van migratie? Wat kan ik doen om meer mediawijs te worden? Komen mijn ervaringen van vandaag overeen met wat ik had verwacht? 

 

Doelgroep van het project 

De doelgroep van het project zijn 4 klassen met leerlingen uit de 2e graad van het secundair onderwijs, uit de doorstroom-, arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit (ongeveer 100 leerlingen in totaal).  

 

Hoe kan je je kandidaat stellen?  

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via joseph@schoolzonderracisme.be en geef in je mailtje kort antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat zijn de gegevens van je school en de contactpersoon voor het project? 

  • Waarom zijn jullie geïnteresseerd in dit project?  

  • Welke 4 klassen kunnen deelnemen aan het project?  

  • Wat zijn je verwachtingen van het project/School zonder Racisme? 

  • Wat mogen wij van jullie verwachten?  

  • Andere opmerkingen, vragen of aanvullingen? 

Ik stel me kandidaat

Volg een traject en krijg het Gouden label