RAPPORT: De impact van trajectmatig werken rond migratie en beeldvorming.

In het kader van Other Talk werkte School zonder Racisme vzw in het schooljaar 2021-2022 13 schooltrajecten uit rond migratie, vluchtelingen, en mediawijsheid. Download nu de impactmeting om te weten te komen welke impact onze trajecten hebben op de deelnemende leerlingen en leerkrachten.

rapport

In het kader van Other Talk – School Projects werkte School zonder Racisme vzw in het schooljaar 2021-2022 13 schooltrajecten uit rond migratie, vluchtelingen, en beeldvorming. 

Hieraan koppelden we een impactmeting om te weten te komen welke impact onze trajecten hebben op de deelnemende leerlingen en leerkrachten. 

We stelden ons hierbij de volgende causale vraag: In welke mate en op welke manier heeft het project (met o.a. educatief aanbod van SzR, lessen,: films, activiteiten door de school georganiseerd, en interventies door andere organisaties) kunnen bijdragen tot een positieve verandering bij leerlingen en leerkrachten inzake kennis, attitude, en gedrag rond het thema migratie/vluchtelingen? 

We hopen dat we met dit rapport een inspiratie kan vormen voor zowel scholen en educatieve organisaties die trajectmatig willen werken rond deze thema’s. 

DOWNLOAD RAPPORT
 

meer info over het project

Volg een traject en krijg het Gouden label