School zonder Racisme zoekt bestuurders

Wil jij als bestuurder van School zonder Racisme
er mee voor zorgen dat alle jongeren gelijke kansen krijgen?
Stel je dan nu kandidaat!

Foto vacature

Over School zonder Racisme vzw 
Geen enkele jongere mag het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie.
Daarom ondersteunt School zonder Racisme scholen, leerlingen, leerkrachten en directies in het samenleven in diversiteit door de interculturele dialoog te stimuleren en door te werken naar een schoolcultuur die diversiteit erkent, omarmt en uitdraagt. Zodat alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen.

Werking van het bestuur

 • Je komt terecht in een warme groep van bestuurders met een groot hart voor onze diverse samenleving.
 • Het bestuur ondersteunt een samensturend team van 6 medewerkers en een gedreven groep van vrijwilligers.
 • Het bestuur fungeert als strategische partner van het team en stippelt mee de krijtlijnen uit voor het beleid op korte en langere termijn.
 • Bestuurders zetten actief hun netwerk in om de belangen van de vzw te behartigen.
 • Het bestuur vergadert drie keer per jaar en houdt een denkdag samen met het team. We streven ernaar om voor elke vergadering een thema vast te leggen en daar een inhoudelijke bespreking over te hebben.
 • Enkele bestuurders vormen samen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur dat het samensturend team ondersteunt op het vlak van algemeen beleid, financiën en personeelsbeleid.
 • Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Je bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid 
   

Profiel

 • Zakelijke en financiële expertise
 • Netwerk ter beschikking in functie van financiële ondersteuning van de vzw

We zoeken gemotiveerde en geëngageerde bestuurders die vanuit hun ervaring, hun expertise, hun leefwereld, hun engagement,... zich willen inzetten voor onze missie: samen met de onderwijswereld bouwen aan een open en solidaire samenleving waarin jongeren opgroeien tot wereldburger.

Heb je ervaring met financieel beheer en/of fondsenwerving en wil je deze expertise inzetten? Dat past, want we zoeken net bestuurders die ervaring hebben in deze domeinen.
Wil je je inzetten om racisme terug te dringen, jongeren te vormen tot wereldburger en scholen en leerkrachten daarin te ondersteunen? Draag je waarden als respect, openheid, gelijkheid,... hoog in het vaandel?
Aarzel niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot ons bestuur.

Iedereen komt in aanmerking! 
We zoeken kandidaten met verschillende achtergronden die complementair zijn en met elkaar kunnen samenwerken.

Contact
​​​​​​
Heb je voeling met onze missie en kan je met je achtergrond (bedrijf, functie, onderwijs) of ervaring een meerwaarde betekenen? 

Stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar eddy.maes@schoolzonderracisme.be, ten laatste tegen 15 oktober.
Je kan bij hem terecht voor meer informatie over de werking van SzR en van het bestuur.

 

Volg een traject en krijg het Gouden label