School zonder Racisme zoekt een nieuwe voorzitter

We zoeken een gemotiveerde en geëngageerde voorzitter die de missie van de organisatie uitstraalt.

Foto vacature

Over School zonder Racisme vzw 
Geen enkele jongere mag het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie.
Daarom ondersteunt School zonder Racisme scholen, leerlingen, leerkrachten en directies in het samenleven in diversiteit door de interculturele dialoog te stimuleren en door te werken naar een schoolcultuur die diversiteit erkent, omarmt en uitdraagt. Zodat alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen.

Werking van het bestuur

 • Je komt terecht in een warme groep van bestuurders met een groot hart voor onze diverse samenleving.
 • Het bestuur ondersteunt een samensturend team van 6 medewerkers en een gedreven groep van vrijwilligers.
 • Samen met het bestuur fungeer je als strategische partner van het team en stippel je mee de krijtlijnen uit voor het beleid op korte en langere termijn.
 • Bestuurders zetten actief hun netwerk in om de belangen van de vzw te behartigen.
 • Het bestuur vergadert drie keer per jaar en houdt een denkdag samen met het team. We streven ernaar om voor elke vergadering een thema vast te leggen en daar een inhoudelijke bespreking over te hebben.
 • Enkele bestuurders vormen samen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur dat het samensturend team ondersteunt op het vlak van algemeen beleid, financiën en personeelsbeleid.
 • Dit Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks (online).
 • Het Dagelijks Bestuur zal een kandidaat voorzitter (of co-voorzitters) voorstellen aan het Bestuur. 
  De statuten voorzien ook de mogelijkheid van een co-voorzitterschap.
 • Het mandaat van bestuurder, en dus ook voorzitter, is onbezoldigd. Je bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid 
   

Profiel

 • We zoeken een gemotiveerde en geëngageerde voorzitter die de missie van de organisatie uitstraalt.
 • De voorzitter is een teamspeler die zorgt voor een goede band tussen het bestuur en het team, de vinger aan de pols houdt en op cruciale momenten beschikbaar is voor het team.
 • De voorzitter stuurt de werking van het bestuur en van het dagelijks bestuur en is het aanspreekpunt van de bestuurders.
 • De voorzitter houdt het overzicht over de werking van de organisatie en is geïnformeerd over de werking van het samensturend team.
 • Relevante ervaring in racismebestrijding en breder management is welgekomen.


Startdatum
De startdatum wordt vastgelegd in onderling overleg.

Contact
​​​​​​
Draag je waarden als respect, openheid, gelijkheid,... hoog in het vaandel?
Word je warm van ons verhaal en zet je er graag je schouders onder?
Heb je voeling met onze missie en kan je met je achtergrond (bedrijf, functie, onderwijs) of ervaring een meerwaarde betekenen? 

Aarzel niet langer en stel je kandidaat als voorzitter (of co-voorzitter). Stuur een e-mail met motivatie en CV naar eddy.maes@schoolzonderracisme.be, ten laatste tegen 15 oktober.

Volg een traject en krijg het Gouden label