Start Other Talk

School zonder Racisme vzw selecteerde 15 geëngageerde scholen om mee te werken aan een éénjarig traject rond beeldvorming en migratie.

othertalk

School zonder Racisme vzw ging eind vorig schooljaar opzoek naar 15 geëngageerde scholen om mee te werken aan een éénjarig traject rond beeldvorming en migratie. Het traject is gericht op de eerste drie jaren van het secundair onderwijs. Bij de selectie werd rekening gehouden met de verschillende onderwijsvormen en geolokatie, dit om een zo divers mogelijke groep te begeleiden. Zowel A-stroom, B-stroom, BSO-, TSO-, ASO-, als KSO-scholen werden geselecteerd, als scholen in zowel stedelijke als rurale gebieden geselecteerd.

Met het traject wil School zonder Racisme niet enkel een meerwaarde zijn voor elke individuele school, daarnaast is er de ambitie om een maatschappelijke impact te bekomen. Dit gebeurt met een globale impactmeting die bestaat uit de evaluatie van een begin- en eindmeting en tussentijdse focusgroepen. Deze moeten meer duidelijkheid geven over de actuele situatie en wetenschappelijke onderzoek stimuleren omtrent het thema. 

De voorbereidingen zijn afgerond, en momenteel gaat het project van start in de scholen. 

 

 

 

Meer info

Volg een traject en krijg het Gouden label