Tips voor een meertalig oudercontact

Om van het oudercontact een succes te maken, bereid je het best goed voor. Zeker als je te maken krijgt met ouders die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. Ouderbetrokkenheid is namelijk belangrijk voor de schoolloopbaan van de leerling.

meertaligheid

Wil je van het oudercontact een veilige plek maken voor álle ouders? Deze tips kunnen helpen. 

 

 1. Elk oudercontact verloopt best gestructureerd. Dit kan je doen aan de hand van persoonlijke checklists, praatkaartjes, en een kijklijst kunnen je al flink helpen, of de ouder nu Nederlands spreekt of niet. Klik hier voor inspiratie. 

 

 1. Start het gesprek met eenvoudige vragen. Zo kan je het niveau Nederlands van de ouders inschatten. 

 

 1. Spreken de ouders beperkt Nederlands? Het Huis van het Nederlands geeft volgende algemene tips mee: 

 

Hou je schriftelijke uitnodiging eenvoudig 

 • Duidelijke en korte titel 

 • Beperk de tekst tot een minimum 

 • Korte zinnen 

Laat ouders zich welkom voelen 

 • Start met een informele babbel 

 • Toon dat je blij bent om hen te zien 

 • Let op non-verbale communicatie 

 • Geef ouders de ruimte om Nederlands te oefenen 

 • Zorg voor een goede setting (akoestiek, hoekopstelling, …) 

Spreek helder 

 • Zorg voor structuur 

 • Spreek traag, maar niet te traag 

 • Articulatie en intonatie 

 • Wees bewust van je mimiek 

 • Vermijd dialect en tussentaal 

Maak het visueel 

 • Leg pen en papier klaar 

 • Neem toetsen, examens, en rapporten mee 

 • Gebruik emoticons 

 • En pictogrammen en illustraties 

 • Probeer vaktaal te vermijden of te visualiseren 

Check of jullie elkaar begrijpen 

 • Herhaal wat de ouder zegt 

 • Vraag om bevestiging 

 

 1. Lukt het echt niet in het Nederlands? Kondig aan dat je even op een gemeenschappelijke taal overschakelt. Of jij praat Engels en de ouders antwoorden in het Frans. Als het om alledaagse, concretere zaken gaat, spreek je terug Nederlands. Begin en eindig het gesprek in het Nederlands, zo stimuleer je de ouders om Nederlands te spreken. 

 

 1. Spreekt de ouder te weinig Nederlands om begrip te garanderen en is er geen gemeenschappelijke taal waarin jullie elkaar kunnen begrijpen? Laat de leerling niet zelf de rol van tolk opnemen, maar doe beroep op een professionele (sociale) tolk. Dat kan onder verschillende formules via het Agentschap Integratie en Inburgering.  

 

 1. Voor verschillende thema’s bestaan er ten slotte ook vertaalfiches in 9 verschillende talen. Zo ben je zeker dat je boodschap overkomt. Raadpleeg ze hier

Volg een traject en krijg het Gouden label