Over ons

Container content

Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit. In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Daarom is dit ons speelveld waar we met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden.

Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen in de vorming van jongeren tot wereldburgers. De wereld leren kennen en begrijpen, door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid, en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken.

Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten, waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen. Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn.

Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme aan een open en solidaire samenleving waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.

Visie

Met School Zonder Racisme werken we met jongeren in een positief project aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de methodiek van het ervaringsgericht leren.

Lees onze visie

Historiek

Al dertig jaar verdedigt School Zonder Racisme een open, democratische en interculturele school.

Lees onze geschiedenis

Team

Maak kennis met het team achter School Zonder Racisme.

Ons team

Bestuur

Maak kennis met het bestuur.

Ons Bestuur

 

Volg een traject en krijg het Gouden label