Visie

Onze visie

Geen enkel kind mag het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie. Daarom ondersteunt School zonder Racisme scholen, leerlingen, leerkrachten en directies in het samenleven in diversiteit door de interculturele dialoog te stimuleren en door te werken naar een schoolcultuur die diversiteit erkent, omarmt en uitdraagt.

 

In een positief project …

Door duidelijk stelling te nemen tegen racisme en discriminatie geven we met School zonder Racisme het signaal aan de samenleving dat racisme en discriminatie ontoelaatbaar zijn. We zeggen ‘nee’ tegen racisme en ‘ja’ tegen de interculturele samenleving. School zonder Racisme stelt zich tot doel dat jongeren kiezen en ijveren voor vriendschap, solidariteit en gelijkheid. In de interculturele samenleving heeft iedereen gelijke kansen en gelijke rechten en wordt het recht op verscheidenheid gegarandeerd. 

… aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming doen…

Racistische vooroordelen en haatpraat circuleren binnen de schoolmuren, gevoed door haatboodschappen onder meer via sociale media. School zonder Racisme tracht jongeren en leerkrachten te sensibiliseren en te ondersteunen om in te gaan tegen het groeiende racisme in onze samenleving. Daarvoor heeft het een uitgebreid pedagogisch vormingsaanbod uitgewerkt. De concrete doelstellingen van de verschillende vormingen worden aangepast aan de vraag van de jongeren en begeleiders.

… via ervaringsgericht leren in een langdurig proces.

Onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate jongeren meer contact hebben met leeftijdgenoten met een andere culturele achtergrond, hun vooroordelen afnemen en een geest van openheid wordt gecreëerd. Ervaringen zijn dus heel belangrijk in het bepalen van de attitude van jongeren.

Actief burgerschap impliceert kennis over andere culturen, over historische achtergronden en onderliggende mechanismes van discriminatie en racisme. Onze eigen pedagogische aanpak focust op ervaringsgericht leren om zo betrokkenheid en begrip bij te brengen, de blik te leren verruimen, de verrijkende elementen van een multiculturele samenleving te leren ontdekken en appreciëren. Via de ontmoetingen die zijn ingebouwd in onze dagprogramma’s en workshops, komen jongeren in contact met verschillende etnisch-culturele en sociale groepen. 

Werken rond de vraagstukken van kolonisatie, migratie en vluchtelingen, vooroordelen en discriminatie bekampen en leren omgaan met diversiteit zijn vooral vruchtbaar als ze deel uitmaken van de ‘cultuur’ van de school. Dat vraagt een procesmatig project van langere duur. Het gaat hier over het verwerven van een ‘cultuur’ van een open en gezonde houding tegenover diversiteit doorheen een dynamisch proces dat inspeelt op de opvattingen en ervaringen van alle actoren, en ook op de actualiteit. School zonder Racisme is een partner

School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om wereldburgerschapseducatie (WBE) te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.

Volg een traject en krijg het Gouden label