PEDAGOGISCHE PISTES VOOR VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN

In de huid van een vluchteling

Dossier: Een inleefmoment organiseren op school

“Migratie en vluchtelingen. Eerst de cijfers dan…”

Powerpointpresentatie met duidelijk cijfermateriaal en enkele pedagogische tips.

“Vluchtelingen(crisis) voor beginners.”

Een powerpoint met pedagogische pistes voor gebruik in de klas.

Zes vragen over vluchtelingen in zes kaarten.

Een dossier van De Standaard met pedagogische verwerking voor groepswerk.

Ik ben aangekomen in België. Wat nu?

Opdrachten voor een verkenning van de websites van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen, Conventie van Genève, Dublin- en Schengenakkoorden.

✗ Oorlogsvluchtelingen vroeger en nu.

Jaartaak voor het vijfde jaar aso bestaande uit drie delen. De bedoeling van deze taak is om het lot van een (oorlogs)vluchteling uit de eerste helft van de 20ste eeuw te vergelijken met dat van een vluchteling vandaag.

“Jong en op de vlucht.”

Hoe je plaats van geboorte een toevalstreffer is met grote gevolgen!
Opdrachten bij de Panoramareportage.