PEDAGOGISCHE PISTES VOOR VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN

✗ "Molenbeek (Anders) Bekeken" (klik hier)

Leer leerlingen omgaan met beeldvorming in de media en laat ze dit zelf ervaren.