Samenleven in diversiteit

Mensen worden soms gereduceerd tot hun etniciteit, hun religie of hun nationale identiteit.
Om tegen die verenging in te gaan, willen we jongeren leren de “andere” zonder oogkleppen te benaderen en focussen we op gelijkenissen eerder dan op verschillen.
Je kan de workshop 'Oogkleppen af!' combineren met een bezoek aan het Fort van Breendonk. Zo krijgt deze workshop een historisch perspectief.

Met het dagprogramma in Brussel kan je de leerlingen een duik laten nemen in een multiculturele wijk.

Workshops

  • Oogkleppen af!
  • - Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

  • Look alike
  • - Een ontmoeting/stadsspel tussen leerlingen uit een okan klas en leerlingen uit het regulier onderwijs.

  • Meet & Greet
  • - Een ontmoeting/stadsspel tussen leerlingen uit verschillende onderwijsvormen.

Dagprogramma

  • Nieuw: Komt goed
  • - Een combinatie van een komische voorstelling en een interactief stadsspel om Brussel in al haar diversiteit te ontdekken.