Samenleven in diversiteit

Workshops

  • Oogkleppen af!
  • - Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

  • Integreer!
  • - De leerlingen maken d.m.v. een spel kennis met het traject van een nieuwkomer in ons land

  • Café Coloré met CVO
    - Een multiculturele ontmoeting met cursisten NT2 (Nederlands als tweede taal) van cvo Brussel

Dagprogramma

Pedagogisch Materiaal