Samenleven in diversiteit

Workshops

  • Oogkleppen af!
  • - Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

Dagprogramma

Pedagogisch Materiaal