Samenleven in diversiteit

Workshops

  • Oogkleppen af!
  • - Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

Dagprogramma

  • Nieuw: Komt goed
  • - Een combinatie van een komische voorstelling en een interactief stadsspel om Brussel in al haar diversiteit te ontdekken.

Pedagogisch Materiaal