Samenleven in diversiteit

Workshop

  • Oogkleppen af!
  • - Een workshop die de leerlingen laat nadenken over hun vooroordelen.

  • Café Coloré
    - Een multiculturele ontmoeting met cursisten inburgering van Bon vzw

Dagprogramma