beleid

Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.
Burgerschapseducatie gieten in prikkelende en leerzame trajecten? Doe de matrix!
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Alles start met visie. In deze workshop benoemen leerkrachten en directie hoe ze kijken naar diversiteit op school en in de klas.

Volg een traject en krijg het Gouden label