beleid

Burgerschapseducatie gieten in prikkelende en leerzame trajecten? Doe de matrix!
Scholen die oog hebben voor etnisch-culturele diversiteit slagen er beter in om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verminderen, zo blijkt uit Vlaams onderzoek (2017) . In deze vorming verdiepen we ons samen in het onderzoek en de praktische implicaties voor jouw school.

Volg een traject en krijg het Gouden label