diversiteit

Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. In deze workshop bieden we de leerkracht en het schoolteam de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.
Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar missen wat structuur of richting? De SCAN WBE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!
Alles start met visie. In deze workshop benoemen leerkrachten en directie hoe ze kijken naar diversiteit op school en in de klas.

Volg een traject en krijg het Gouden label