werkkader

Elke school heeft een eigen methode in het omgaan met diversiteit. Maar uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde: een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Leren samenleven in diversiteit doen we best met z’n allen. School zonder Racisme zet scholen op weg om burgerschap te verankeren. Samen tekenen we een project uit dat in de lijn ligt van de (nieuwe) eindtermen voor Marlies, Omar en Louis.
Burgerschapseducatie gieten in prikkelende en leerzame trajecten? Doe de matrix!
In deze presentatie belichten we een Vlaams onderzoek (2017) dat aantoont dat scholen die oog hebben voor diversiteit, er beter in slagen om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen.
Je vindt projectmatig werken belangrijk? Je wil er samen met een team voor gaan maar missen wat structuur of richting? De SCAN WBE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!

Volg een traject en krijg het Gouden label