casussen

Diversiteit is een onmiskenbare realiteit geworden. In deze workshop bieden we de leerkracht en het schoolteam de tools aan om diversiteit op school en in de klas te kaderen, beter te begrijpen, en aan te wenden als positieve kracht.
In haar boek ‘Racisme: Over wonden veerkracht’ vraagt Naima Charkaoui zich af waarom er in het debat rond racisme zelden of nooit gepraat wordt over de ondersteuning van de slachtoffers. School zonder Racisme nam dit markante boek als leidraad voor deze workshop.
Deze workshop/intervisie voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.

Volg een traject en krijg het Gouden label