Toolbox Wereldburgerschapseducatie (WBE)

Wil je school inzetten op actief wereldburgerschap?

School zonder Racisme kan met deze toolbox je partner worden om van jouw school een school te maken waar WBE in het DNA van de school verweven zit.

SZR begeleidt je school vanaf een scan van de school tot het opzetten van een educatieve trajectwerking met de leerlingen rond wereldburgerschap.


Workshop 1: De scan (2 uur)

Samen met de directie en een representatief en geëngageerd kernteam ‘scannen’ we de school op haar wereldburgerschapsgehalte. We hanteren hiervoor de typologie van actief burgerschap van Kavadias en De Hertogh en passen die toe op WBE. De kwaliteitswijzer van de inspectie is daarbij onze leidraad.

Welk onderwijskundig belang hecht de school aan WBE? In welke mate is WBE verankerd in de schoolwerking? Hoe duurzaam zijn de initiatieven? …

Om tot de volgende stappen over te gaan, bekijken we eerst grondig de beslissingsstructuren van de school.

Wat zijn onze werkpunten? Welk tijdspad kunnen we hiervoor vrijmaken? En wie betrekken we daarbij?

Naargelang de resultaten van de scan kan de school beslissen om eerst met de leerkrachten aan de slag te gaan om op een stevige basis te vertrekken rond wereldburgerschapseducatie.
Hiervoor heeft SZR twee workshops ontwikkeld (zie hieronder).

De scan kan ook aantonen dat de tijd en de geesten rijp zijn om een heuse trajectwerking rond wereldburgerschapseducatie op te zetten. Bij SZR heeft die trajectwerking een uitdagende naam: ‘BeverZaken, voor actieve wereldburgers’.

Doelgroep: directie samen met kernteam (minimum 6 personen)


Workshop 2: Zicht op visie (3 uur)

Als de scan heeft uitgewezen dat WBE nog geen plaats heeft in de missie en de visie van de school, gaan we in deze workshop samen met de leerkrachten op een interactieve en creatieve manier de elementen verzamelen die tot een gezamenlijke en breed gedragen visie leiden.

Doelgroep: max 25 leerkrachten voor 1 begeleider van SZR


Workshop 3: Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? (2 uur)

In deze workshop, die de vorm heeft van een intervisie, vertrekken we van casussen en uitwisseling van eigen ervaringen. Ze worden aangevuld met tips die de educatieve medewerkers van SZR uitgewerkt hebben in hun workshops met leerlingen.

Doelgroep: max 25 leerkrachten voor 1 begeleider van SZR


BELANGRIJK: De 3 workshops van de TOOLBOX WBE worden idealiter als een geheel aangeboden, maar kunnen naargelang de noden van de school afzonderlijk aangevraagd worden.


Praktisch

Nodig: tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer
Prijs:

  • € 600 voor het volledige traject
    Wil je deze workshop boeken? Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be
    Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer info.