Trajectmatig werken rond wereldburgerschapseducatie? Scan je school!

Je vindt trajectmatig werken belangrijk?
Je wil in kaart brengen op welke vlakken jullie reeds werken aan wereldburgerschap? Maar ook de blinde vlekken spotten?
Je wil er samen met een team voor gaan maar missen wat structuur of richting?
Of ontbreekt er een goed werkkader?
Dan hebben we goed nieuws want de SCAN WBE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!

Wat doet de scan WBE?
Samen met de directie en een representatief kernteam van leerkrachten:

 • Scannen we de school op haar wereldburgerschapsgehalte. We hanteren hiervoor de typologie van actief burgerschap van Kavadias en De Hertogh
 • Destilleren we uit de scan prioriteiten, die we vervolgens omzetten in concrete werkpunten én gaan we er meteen mee aan de slag: wie doet wat, wanneer en hoe?
 • Onze aanpak ligt volledig in de lijn van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit en is daarom waardevol voor de inspectie.
 • Kortom: scan je school en we zetten je op weg om gestructureerd te werken rond wereldburgerschapseducatie.

Opbouw van de workshop:

 • Korte oefening: wat (kunnen) we verstaan onder wereldburgerschapseducatie?
 • De scan: in kleine groepjes nemen we het schoolbeleid en het –team, de leerlingenparticipatie en het domein communicatie onder de loep. Wat is hun wereldburgerschapsgehalte? Op welke niveaus blinken we uit en waar is nog werk aan de winkel?
 • In groep trekken we conclusies en beslissen we samen waar we onze tanden willen inzetten
 • In kleine groepjes maken we een realistisch stappenplan.

Enkele reacties vanuit de praktijk:

 • “Inspirerend, duidelijk, verklarend” – Kristof, leerkracht tuinbouw van COOVI Secundair Onderwijs
 • "Het is indrukwekkend te ervaren hoe deze evaluatietool erin slaagt op twee uur tijd een werkgroep wereldburgerschapseducatie inzicht te geven in de brede en smalle kanten van de wereldburgerschapscultuur op school. Op basis van een wetenschappelijk model, en daarbij professioneel aangestuurd door een sterke geïnspireerde begeleiding, komen de deelnemers als vanzelf tot hun WBE-uitdagingen op schoolniveau." - Bieze Van Wassenhoven, verantwoordelijke pedagogie Kleur Bekennen
 • “Het was een boeiende, interactieve workshop die motiverend werkte.” – Christel Van Thillo, leerkracht van Mariagaarde Westmalle
 • “Door de accenten die de SCAN ons heeft meegegeven, zijn we er op één schooljaar tijd enorm op vooruit gegaan.” – Rik Patteet, leerkracht van OLVI Boom

 • Doelgroep: directie samen met kernteam
  Aantal deelnemers: minimum 6 personen
  Nodig: tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer
  Prijs: € 200 + vervoersonkosten van de vormingswerker
  Wil je deze workshop boeken? Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be
  Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer info.