Unite People - Pedagogische ondersteuning

unite people

Pedagogische ondersteuning

De school is een ideale plek om racisme en discriminatie te voorkomen
Om discriminatie en racisme te voorkomen moeten vooroordelen doorprikt worden.
De school is hiervoor een uitstekende plaats.
Jongeren met verschillende achtergronden komen samen in één klas.
Buiten de schoolmuren is dit al veel moeilijker.
De actie Unite People is een goede gelegenheid om dit aan te pakken op school en/of in de klas.


Kruispuntdenken

Diversiteit is geen enkelvoudig begrip. Diversiteit komt op verschillende manieren voor in onze samenleving, ieder persoon heeft namelijk facetten die zijn/haar identiteit vormen. Thema’s die hier vaak aan bod komen zijn: gender, afkomst, homoseksualiteit, racisme, globale ongelijkheid, beperkingen, migratie… Het is belangrijk ook de onderlinge relatie tussen deze facetten te zien. Daarom hebben we het pakket in verschillende thema’s opgesplitst.


IJsbrekers

Als je met dit thema aan de slag gaat met de klas is het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen in de klasomgeving. Om de sfeer wat losser en intiemer te maken kan je gebruik maken van een ‘ijsbreker’.
Enkele voorbeelden van ijsbrekers.


Vooroordelen en identiteit

Je kan starten met een inleidende oefening rond identiteit en vooroordelen.
Het spel Eerste indrukken uit de bundel ‘Allemaal anders, allemaal gelijk’ duurt 30 minuten en leert ons om meer bewust worden van hoe onze indrukken ons gedrag t.o.v. anderen beïnvloeden.


Thema’s en invalshoeken

Klik op het thema van je keuze voor suggesties om ermee aan de slag te gaan in je school en/of klas.

1. Samenleven in diversiteit – racisme

2. Vluchtelingen

3. Gender

4. Homoseksualiteit

5. Wereldburgerschap