Vluchtelingen

Omwille van de complexiteit, de concretisering en het tastbaar maken voor jongeren kiezen we voor een ervaringsgerichte aanpak.
Dat is zeker het geval voor het dagprogramma in Brussel.

Workshops

Dagprogramma

Pedagogisch materiaal