Vluchtelingen

Omwille van de complexiteit, de concretisering en het tastbaar maken voor jongeren kiezen we voor een ervaringsgerichte aanpak.
Dat is zeker het geval voor het dagprogramma in Brussel.

Workshops

  • Integreer!
  • - De leerlingen maken d.m.v. een spel kennis met het traject van een nieuwkomer in ons land

Dagprogramma

Pedagogisch materiaal