Vluchtelingen

Voor wereldburgers die hun grenzen willen verleggen

De vluchtelingenproblematiek is wellicht één van de meest controversiële uitdagingen van onze tijd.
Controversieel omdat het ons, als wereldburger, confronteert met onze beperkingen van solidariteit. Geloven we in het Fort Europa of trekken we voluit de kaart van de mensenrechten en de open grenzen? Of is er ook een tussenweg en hoe ziet die er dan uit? Waar ligt de ethische grens?
Willen we van jongeren échte, bewuste wereldburgers maken, dan kunnen we deze problematiek niet links laten liggen.
Precies omwille van de complexiteit, het belang van vertaling op maat, de concretisering en het tastbaar maken voor jongeren, de ervaringsgerichte aanpak etc. bieden we zowel voor het secundair als voor het hoger onderwijs een stevig en coherent educatief pakket aan over de vluchtelingenproblematiek.

Ons aanbod

  • 1ste graad
  • 2de graad
  • 3de graad
  • Hogeschool
  • V.O.E.T.: De aanpak van SZR past binnen de contexten van de politiek-juridische samenleving, de socioculturele samenleving en de socio-economische samenleving.