Brussel Anders Bekeken: Vluchtelingen

VOET: politiek-juridische samenleving, socioculturele samenleving, socio-economische samenleving

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten hebben vluchtelingen? Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.
Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een kennismaking met de twee belangrijkste instanties voor vluchtelingen, nl. de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Beide instanties bevinden zich aan het Brussel-Noord station. We bezoeken de gebouwen niet maar vertellen op welke manier deze instanties verweven zijn met de asielprocedure, de Conventie van Genève en het Verdrag van Dublin. Dit alles doorspekt met concrete voorbeelden om het tastbaar te maken.
 2. Vervolgens zetten we onze tocht verder om een bezoek te brengen aan de Begijnhofkerk. Deze kerk is een begrip in Brussel daar hij al meermaals, met steun van de pastoor, bezet is geweest door (uitgeprocedeerde) Afghaanse vluchtelingen. Waarom 'kiezen' mensen er voor ver weg van huis – vaak zonder familie en vrienden – maandenlang te wonen in zeer primitieve omstandigheden?
 3. Vanuit de Begijnhofkerk start de zoektocht. De groep wordt verdeeld in kleine groepjes en gaan, gewapend met een vragenlijst en een stadsplan, zélf op pad. Tijdens de tocht leren de leerlingen/studenten verschillende organisaties kennen, zoals Meeting vzw, Bon vzw, Foyer vzw en het Klein Kasteeltje waar vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning, vorming, inburgeringcursussen of gewoon als ontmoetingsplaats om tot rust te komen en een babbeltje te slaan.
  Bedoeling van de zoektocht is dat de leerlingen/studenten hun stoute schoenen aantrekken en zelfstandig aankloppen bij de verschillende organisaties.
 4. Na de zoektocht volgt (meestal) de middagpauze om te lunchen. Indien gewenst voorzien wij een lokaal waar de leerlingen/studenten hun boterhammen kunnen opeten. De meeste scholen kiezen ervoor om de jongeren vrij te laten over de middag (in dat geval krijgen de leerlingen/studenten een stadsplan van ons; bovendien zijn ze al vertrouwd met de buurt dankzij de zoektocht).
 5. Na de middagpauze volgt een getuigenis van een vluchteling. We maken kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven.

  Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven. We willen de anonimiteit doorbreken – op vraag van de school kunnen we het persoonlijk vluchtverhaal van de getuigenis opsturen.
  Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van vluchteling een grote impact kan hebben op leerlingen/studenten. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek dicht op hun vel komt...

  De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer 1uur.
  De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans).

 6. Een (korte) nabespreking – de getuigenis is vaak sterk en beklijvend waardoor het een ideaal moment is om af te ronden.

Het atheneum Heist heeft voor deze BAB een voorbereidende bundel gemaakt die we graag met jullie delen.
BAB Vluchtelingen - vragen.pdf
BAB Vluchtelingen - oplossingen.pdf

*In samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen


Praktisch

Duur: een hele dag (kan indien nodig ingekort worden)

Methodiek: interactieve tocht, zoektocht in kleine groepjes, getuigenis van een vluchteling en nabespreking

Doelgroep: 2de en 3de graad SO + hoger onderwijs (wij werken steeds op maat van de doelgroep)

Aantal deelnemers: min. 8 max. 25 deelnemers

Prijs: hele dag: € 240 (halve dag € 180)

Promoties: klik hier en ontdek of er op dit moment promoties mogelijk zijn.

Wil je deze workshop boeken?: Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be

BijlageGrootte
PDF icon BAB Vluchtelingen - vragen.pdf701.49 KB