Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

De actie Unite People is een eenmalig actie.
Het effect van zo’n actie zal meer effect hebben als ze past in een schoolcultuur waarin wereldburgerschap een belangrijke plaats inneemt en als er op school trajectmatig gewerkt wordt.


School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om wereldburgerschapseducatie (WBE) te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.


Vind je trajectmatig werken belangrijk en wil je weten hoe ver jouw school staat op het vlak van wereldburgerschapseducatie (WBE)? Dan kan je ervoor kiezen om je school te scannen.

Wat doet de scan?
Samen met de directie en een representatief kernteam van leerkrachten:


  • Scannen we de school op haar wereldburgerschapsgehalte. We hanteren hiervoor de typologie van actief burgerschap van Kavadias en De Hertogh

  • Destilleren we uit de scan prioriteiten, die we vervolgens omzetten in concrete werkpunten én gaan we er meteen mee aan de slag: wie doet wat, wanneer en hoe?

  • Nemen we samen de beslissingsstructuren van de school onder de loep.

  • Onze aanpak ligt volledig in de lijn van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit en is daarom waardevol voor de inspectie.

  • Kortom: scan je school en we zetten je op weg om gestructureerd te werken rond wereldburgerschapseducatie.


Wij zijn er voor jou.
Aarzel niet om contact op te nemen: info@schoolzonderracisme.be.