Workshop voor leerkrachten/studenten: “Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken?”

Volgens sommigen bestaan racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons een ander verhaal.

Als je geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak.

Deze workshop/intervisie omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken. Daarnaast zet deze workshop sterk in op het omgaan met weerstand. Verwacht je dus aan een doe-workshop pur sang!

Interesse om met directie en leerkrachten trajectmatig te werken rond omgaan met diversiteit in de klas en op school? Maak kennis met het traject ‘Toolbox diversiteit’ van School zonder Racisme.


Praktisch

Duur: 2 uren

Methodieken in chronologische volgorde:

  • World Café: aan de slag in kleine groepen met casussen en praktische vragen
  • de conclusies/bevindingen van de verschillende casussen/praktische vragen worden besproken en verder onder de loep genomen met de volledige groep
  • aangevuld met tips van educatief medewerkers om concreet mee aan de slag te gaan

.
Doelgroep: : in de eerste plaats voor alle leerkrachten (in spe) die racisme en discriminatie erkennen als een probleem en hiermee concreet aan de slag willen gaan.

Omdat we altijd op maat werken van de doelgroep is deze workshop ook geschikt voor studenten maatschappelijk werk, orthopedagogie,… of andere doelgroepen. We werken samen met jullie een workshop uit die vertrekt vanuit jullie verwachtingen.

Aantal deelnemers: min. 12, max. 25 deelnemers

Nodig: tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer

Prijs: € 200 + vervoersonkosten van de vormingswerker

Wil je deze workshop boeken?: Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer info.