Zicht op visie: ontwikkeling van visie op diversiteit op jouw school


Alles start met visie. In deze workshop benoemen leerkrachten en directie hoe ze kijken naar diversiteit op school en in de klas. We reflecteren over hoe omgaan met diversiteit en bekennen kleur aan de hand van de verschillende brillen van kijken naar diversiteit. Het doel van de workshop is komen tot een gezamenlijke visie op diversiteit, die vertrekt vanuit de praktijk en gedragen kan worden door de volledige school.

Voor deze workshop is de aanwezigheid van de directie een vereiste.

Interesse om met directie en leerkrachten trajectmatig te werken rond omgaan met diversiteit in de klas en op school? Maak kennis met het traject ‘Toolbox diversiteit’ van School zonder Racisme.


Praktisch

Duur: 3 (les)uren, want visieontwikkeling vraagt tijd en dan zijn 3 lesuren een minimum

Methodieken in chronologische volgorde:

 • Voorbereiding: alle deelnemers krijgen tijdig een document doorgestuurd.
  We vragen om dit op voorhand door te nemen (30 min.).
 • Tijdens de workshop:
  - Kleur bekennen aan de hand van de verschillende brillen van kijken naar diversiteit

  - Deelnemers reflecteren individueel en in groep(jes) over kijken naar diversiteit aan de hand van de letters van het alfabet. Deze werkvorm omvat vier etappes. In de laatste etappe komen we tot een gezamenlijk verhaal van kijken naar diversiteit.

 • Na de workshop:
  De (eind)redactie van de visietekst gebeurt door de school. School zonder Racisme zorgt voor ondersteuning: grondig nalezen van de tekst en formuleren van feedback.

Doelgroep: voor alle leerkrachten, directie en ander schoolpersoneel
Aantal deelnemers: min. 12, max. 25 deelnemers
Nodig: tafels en stoelen, flipovervellen, computer met beamer
Prijs: € 300 + vervoersonkosten van de vormingswerker
Wil je deze workshop boeken? Stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer info.